• RSS Feed

Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken
  

short manual How to Download and Upload Grades in Nestor.pdf

 

 

Cijfers importeren naar Grade Center

Het is mogelijk om cijfers te importeren naar Grade Center vanuit een Excel bestand of CSV-bestand (komma's gescheiden waarden - bestand). Het is belangrijk dat het excelbestand het juiste format heeft. 
Indien u nog geen opdracht hebt gecreëerd, dan volgt u onderstaande stappen ('cijfers toekennen in Excel nieuwe opdracht'). Indien u al een kolom hebt binnen het grade center met een specifieke opdracht, dan volgt u de stappen onder 'Cijfers toekennen in Excel bestaande opdracht'.

Cijfers toekennen in Excel (nieuwe cijferkolom)

Stap 1:
Maak een Excelbestand met de studentnummers in de eerste kolom en de cijfers in de tweede kolom. Zorg ervoor dat voor de studentnummers een 's' staat.

Let op! Het is belangrijk indien u de engelstalige versie van Nestor gebruikt om de cijfers in Excel weer te geven met een decimale punt (bijv. 6.0).
Indien u de Nederlandstalige versie gebruikt moet het cijfer ingevoerd worden met een decimale komma (bijv. 6,0). 

Stap 2:
Type 'Username' in de kop van de eerste kolom (zie de schermafbeelding hieronder).

Let op! Indien u de nederlandstalige versie van Nestor gebruikt, moet deze kolom 'Gebruikersnaam' zijn in plaats van 'Username'. In beide gevallen is het gebruik van de hoofdletter in het begin van belang. 

Stap 3: 
Voer de naam van de opdracht in in de kop van de tweede kolom (zie de schermafbeelding hieronder)

Stap 4: 
Sla het bestand op als een CSV (Comma delimited) .csv bestand. 


 

Wanneer u klaar bent met het invoeren van cijfers kunt u het bestand opslaan. Klik bij het opslaan van het bestand op Yes bij onderstaande melding:

Stap 5:
Plaats de cijfers in het Grade Center, zie "Uploaden van excel bestand" hieronder

Cijfers toekennen in Excel (bestaande cijferkolom)

Stap 1:
Maak 1 kolom met als titel: Username

Stap 2:
Maak een kolom aan met de exacte titel van de opdracht. 
U kunt de exacte titel kopiëren vanuit de download uit excel. 
    a. Volg de procedure cijfers downloaden uit Grade Center zoals hieronder beschreven.
    b. Zoek de specifieke kolom met de naam van de opdracht. 
    c. Kopieer deze cel, en plak dit in uw excel bestand als nieuwe kolom. 


Stap 3: 
Onder kolom Username voert u alle studentnummers in, inclusief s

Stap 4: 
Voer het cijfer in van de specifieke student onder de kolom van de opdracht. 
Let op! Het is belangrijk indien u de engelstalige versie van Nestor gebruikt om de cijfers in excel weer te geven met een punt. 
Dus bijvoorbeeld 6.0 in plaats van 6,0. 
Indien u de Nederlandstalige versie gebruikt is het wel mogelijk om het cijfer weer te geven met een komma. 

Stap 5: 
Sla het bestand op als een .csv bestand. 

Uploaden van Excel-bestand

 1. Open het Grade Center in het cursusmenu
 2. Ga met de muisaanwijzer naar de knop 'Offline werken' rechts bovenin en klik op 'Uploaden';
 3. Blader naar het gewenste bestand. U kunt bestanden uploaden vanaf uw lokale computer of uit Content Collection, indien beschikbaar.
 4. Selecteer Auto als scheidingsteken.
 5. Klik op 'Verzenden' om het geselecteerde bestand te uploaden.
 6. Controleer de gegevens op de pagina 'Cijferbevestiging uploaden'. 
 7. Klik op Verzenden om de gegevens in het Grade Center vast te leggen. Mocht het niet volledig naar wens zijn, klik dan op Annuleren of deselecteer de kolommen die niet correct zijn.
 8. Het resultaat is nu zichtbaar in het Grade Center.
  1. Indien u de procedure van een nieuwe opdracht hebt gevolgd, dan is er een kolom toegevoegd. Deze kolom kunt u vervolgens bewerken. 
  2. Indien u de procedure van een bestaande opdracht hebt gevolgd, dan zijn de cijfers toegekend aan desbetreffende kolom. 

 

Cijfers downloaden uit Grade Center

U kunt alle of bepaalde gegevens van Grade Center downloaden. Cijfers die u hebt gedownload, kunt u tevens offline wijzigen en vervolgens weer uploaden naar Grade Center.

 1. Selecteer 'work offline' rechtsbovenin en klik op 'Downloaden'.
 2. Selecteer de gegevens die u wilt downloaden:
  • Volledige weergave van het Grade Center: alle kolommen en bijbehorende gegevens. Opmerkingen worden niet geselecteerd en kunnen niet offline worden toegevoegd;
  • Geselecteerde cijfertoekenningsperiode: selecteer een cijfertoekenningsperiode in de vervolgkeuzelijst. U kunt alleen een cijfertoekenningsperiode kiezen als er een of meer cijfertoekenningsperioden zijn gemaakt.
  • Geselecteerde kolom: selecteer de gewenste kolom om deze samen met de bijbehorende gegevens te downloaden. 
  • Gebruikersinformatie: alleen kolommen met gegevens van de studenten (bijv. s-nummer) worden opgenomen.
 3. Selecteer het scheidingsteken 'Tab'.
 4. Schakel de optie 'Inclusief verborgen gegevens' in of uit om wel of niet verborgen gegevens te downloaden. Verborgen gegevens bestaan uit kolommen en studenten die zijn verborgen in de weergave.
 5. Selecteer de locatie voor de download. Standaard wordt het bestand naar uw computer gedownload. Klik op 'Bladeren' om een map te selecteren in Content Collection.
 6. Klik op 'Verzenden'.
 7. Klik op de volgende pagina 'DOWNLOAD' en sla het bestand op.

De grade center tabel met de cijfers zijn nu als Excel bestand (.xls) gedownload. Bij het openen verschijnt de volgende foutmelding, klik hier op yes:


Klik op de volgende link voor een voorbeeld bestand: gc_test.xls.

 

Cijfers zichtbaar maken voor studenten

Studenten krijgen een notificatie van nieuw ingevoerde cijfers en kunnen een cijferoverzicht van al hun vakken vinden in hun persoonlijke menu. U kunt er ook voor kiezen om de persoonlijke cijferlijst van studenten binnen uw vak te publiceren. Volg onderstaande stappen om een persoonlijke cijferlijst in uw vak te publiceren:

 1. Kies in het cursusmenu voor Menu-item toevoegen (het plusje bovenin) en vervolgens Toolkoppeling (Engels: Tool link):
 2. Type vervolgens de titel in die in het cursusmenu moet verschijnen.
 3. Kies bij Type voor "Mijn cijfers" (Engels: My Grades)
 4. Activeer "Beschikbaar voor gebruikers" (Engels: Available to Users)
 5. Klik op Verzenden
 6. Studenten krijgen nu hun persoonlijke cijfers te zien zodra ze klikken op het nieuwe menu-item.

Cijfers naar andere cursus kopiëren 

Bij het gebruiken van een tentamencursus voor een digitaal tentamen kan de wens bestaan om de cijfers uit de tentamencursus te importeren in de reguliere cursus. In de praktijk gaat dit door een export uit het full grade center te maken van de tentamencursus en deze te importeren in het grade center van de reguliere cursus. Dit proces is hierboven al beschreven.  Er kan zich echter nog de volgende vraag opdoen: 

 1. Wat zijn de gevolgen van het importeren van cijfers indien het nieuwe cijfers betreft?

Bij het importeren van nieuwe cijfers worden bestaande cijfers (indien in dezelfde kolom) zonder waarschuwing overschreven en dus vervangen.