• RSS Feed

Respondus
  

Wat is Respondus?

Respondus is een programma waarin makkelijk toetsen kunnen worden gemaakt voor gebruik op Nestor. Op de PC's van de universiteit is Respondus standaard geinstalleerd. Via onderstaande stappen kunt u Respondus thuis installeren, zodat u ook thuis toetsen kunt opstellen.

Thuisgebruik

Wanneer u Respondus thuis wilt gebruiken gaat u naar uwp.rug.nl en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U zit dan in de digitale omgeving van de rug en kunt dan gebruikt maken een selectie van de programma's die standaard worden aangeboden op rug-computers. Om toegang te krijgen tot Respondus start u eerst de Workspace Desktop op. Respondus kan vervolgens opgestart worden vanuit het startmenu van de workspace.

Handleidingen

Uitgebreide handleiding
Quick Start Guide
Demo video's (Engels)

Respondus instructions

Een toets naar Nestor uploaden met Respondus

Stap 1. Bestaande of nieuwe vragen gemaakt met een tekst editor (Notepad, MS Word etc) dienen in een specefiek formaat te worden opgeslagen voor gebruik in Respondus.

- Elk vraagnummer wordt gevolgd door een punt en een spatie: ‘3. ’ 
- Ieder antwoord begint met een letter, gevolgd door een punt en een spatie: 
‘a.’
- Gebruik geen opsommingstekens, maar voer letters handmatig in.
- Het correcte antwoord begint met een 
‘*’. Gebruik hierbij geen spatie achter de '*'!

Als voorbeeld:
3. Who determined the exact speed of light?
*a. Albert Einstein
b. Albert Michelson
c. Thomas Edison
d. Guglielmo Marconi

Stap 2. Start Respondus.
Start > All programs > Development & Programming > Respondus. Of zoek naar ´Respondus´.

 

 

Stap 3. Importeer het tekstbestand naar Respondus. Tab Start > Open of create > Import questions.

Stap 4. Vul het Import Questions venster in die verschijnt.
- Type of file: kies plain text wanneer Kladblok is gebruikt, kies .doc of .docx wanneer Word is gebruikt.
- File name: Browse en zoek het bestand.
- Create a new document, named: vul hier de naam van de MC toets in.

Stap 5. Warnings en notes, wat betekenen ze?
Warnings:
- Warning: Questions with duplicate titles. Dit kan worden genegeerd - wanneer er geen titel voor een vraag wordt gespecificeerd gebruikt Respondus de eerste woorden van een vraag als vraagtitel. Sommige vragen kunnen met dezelfde woorden beginnnen.

- Warning: X questions had no correct answers (with questions listed below) - negeer dit niet, je bent vergeten een antwoord voor een vraag in te stellen, of het antwoord is niet in het juiste formaat. 

- Warning: X questions were invalid or missing - dit moet ook niet worden genegeerd. In dit geval is het aantal vragen niet correct, waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in het formaat. 

Verschijnen er errors?
- Sluit het Respondus dialoogvenster nog niet!
- Open het Word/Kladblok bestand opnieuw.
- Noteer de vraagnummers welke mogelijke errors veroorzaken. Wissel naar het Word bestand zonder het "Import Questions" dialoog te sluiten. 
- Ga naar de vraag met mogelijke errors. Mogelijke formatting errors zijn: geen spatie na b. of geen opgegeven antwoord.
- Sla na het corrigeren van het bestand deze op en sluit deze.
- Ga terug naar Respondus.
- Als het Import Questions dialoogvenster niet is gesloten kun je nogmaals op "Preview" klikken.
- Klik op "Finish" wanneer alle errors zijn verholpen.

Stap 6. Wanneer je klaar bent kan de toets geplubliceerd worden op Blackboard/Nestor.
Ga naar de tab Preview + Publish. Klik op de Publish knop en vervolgens op Publish Wizard.

Stap 7. Kies bij Type of publish: save pool to local file for manual uploading en klik op Next

Step 8.
- Kies Save As... en kies een locatie en een naam voor het bestand en klik op Save.
- Kies de optie `Test with points'.
- Klik op Finish.
- Het zip bestand is nu opgeslagen op de computer.

Stap 9.
- Open de Nestor examen cursus en volg het volgende pad: Course management: Course Tools > Tests, surveys and pools.
- Klik op Test en vervolgens op Import Test
- Klik op browse My Computer, kies het zip bestand en klik op Submit.

Stap 10.
- Ga naar de ‘assessment folder’ Exam/tentamen.
- Klik op Add Test.
- Selecteer de test die je zojuist hebt gemaakt en klik op Submit.
- Wijzig de instellingen en Submit klik nogmaals op Submit.